W przypadku reklamacji zawsze w pierwszej kolejności skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta (dla sklepów ErgoPoint.com.pl, Durable.cieszyn.pl, Ergosafe.pl, Rivere.eu, ComfortPoint.pl e-mail: [email protected]; tel. 577877311; dla sklepu 4kidsPoint.pl e-mail: [email protected]; tel. 577877311), adres reklamacyjny: GRUPA SILESIA, 43-450 Ustroń, ul. Brody 79). Reklamacje realizujemy w prosty i szybki sposób. Po reklamowany produkt wyślemy kuriera.

1.Oferujemy tylko produkty wysokiej jakości renomowanych producentów. Produkty pochodzą z legalnego źródła, są fabrycznie nowe i posiadają oryginalne opakowanie. WAŻNE: Zawsze odbierając swoje zamówienie, sprawdź stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

2.Reklamowany towar przeważnie odbieramy kurierem od Państwa (klient ponosi opłatę 14 zł, która jest zwracana w przypadku uznania reklamacji), chyba, że Klient chce odesłać produkt samodzielnie to wtedy prosimy odesłać na adres reklamacyjny z dopiskiem "Reklamacja" z formularzem reklamacji dostępnym tutaj.

3.Prosimy o:

  • przekazywanie reklamowanej rzeczy w miarę możliwości, w oryginalnych lub innych bezpiecznych opakowaniach, co pozwoli na ich bezpieczny transport,
  • dołączenie do reklamowanego towaru pełnego osprzętu zakupionego wraz z nim pozwoli na pełną diagnostykę, dlatego prosimy o przesyłanie całego kompletu osprzętu dołączonego do towaru jak ładowarki, zasilacze, kable itp.
  • dołączenie do reklamowanego sprzętu, w miarę możliwości dokładnego opisu objawów usterki.

4.Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Państwa o dalszym postępowaniu.

5. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Sądowe i pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Jeśli kupujący nie zgadza się z decyzją sprzedawcy o odmowie uwzględnienia reklamacji może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeśli Konsument chce rozwiązać spór ze sprzedawca bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może wybrać kilka innych metod rozstrzygania sporów między innymi zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny; formularze wniosków dostępne w na stronach internetowych lub w sekretariacie WIIH). Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny, nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej, nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego / polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.


© 2012-2017 GRUPA SILESIA ErgoPoint.pl, ComfortPoint.pl, 4kidsPoint.pl. All Rights Reserved.