Gwarancja producenta

Produkty oferowane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta, która obowiązuje na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach ErgoSafe.pl i/lub na stronach producenta produktu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. W przeważającej części produkty posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Lokalizacje punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych (załączniki do produktów) oraz na stronach internetowych producentów. Niektóre produkty posiadają kartę gwarancyjną wewnątrz fabrycznie zamkniętego i opieczętowanego opakowania. W takim przypadku karta gwarancyjna produktu może nie być ostemplowana, co jednakże daje pewność, że produkt przez nikogo wcześniej nie był otwierany. Jeśli otrzymają Państwo kartę gwarancyjną bez stempla prosimy o kontakt.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


© 2012-2017 GRUPA SILESIA ErgoPoint.pl, ComfortPoint.pl, 4kidsPoint.pl. All Rights Reserved.